Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang
Đăng ngày 12-01-2016 Lúc 06:31'- 894 Lượt xem

Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang
Model : RBT3500XS
Xuất xứ : Vamag/Ý
Tủ điều khiểm trung tâm : kết nối toàn bộ hệ thống kiểm tra bằng PC và phần mềm chuyên dụng
Độ trượt : 5-10 km/h
Khối lượng kiểm định tối đa : 3.5 tấn
Biên độ : -20 y 20 m / km.
Khoảng cách đo : 0,1 m. / km
Điện áp : 12Vdc
3 mức đánh giá
A) m/ km (tối đa 20 m / km)
B) mức độ và thời gian
C) chuẩn lỗi
Hiển thị trên màn hình
Kích thước bệ : 820x50x650mm