Tủ dụng cụ 7 ngăn và 292 chi tiết
Đăng ngày 06-05-2016 Lúc 05:19'- 1547 Lượt xem

Tủ dụng cụ 7 ngăn và 292 chi tiết
Model : TS-97292S
Xuất xứ : CUSTOR/ĐàiLoan
Kích thước tổng thể ( L x W x H ): 930 x 500 x 980 mm
Gồm tủ đựng dụng cụ 7 ngăn và 292 chi tiết dụng cụ
      Ngăn thứ I : 
HP-14008F Búa và đục 
 Gồm 08 chi tiết :
01 búa đầu nhựa
01 búa đầu sắt
01 đục phẳng
01 đục nhọn
04 đục tròn
TK-02028F Cần xiết và bộ tuýp 1/4"
Gồm 28 chi tiết:
11 tuýp dài  :    4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
11 tuýp ngắn  : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
02 cần nối  :     dài 50;150 mm
01 cần xiết tự động 
01 cần xiết T
01 tay vặn
01 đầu lắc léo
TK-03034F Cần xiết và bộ tuýp 3/8"
Gồm 34 chi tiết:
12 tuýp dài  :    8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 mm
17 tuýp ngắn  : 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 mm
02 cần nối  :     dài 75;150 mm
01 cần xiết tự động 
01 đầu chuyển 3/8"x1/2"
01 đầu lắc léo
TK-04034F Cần xiết và bộ tuýp 1/2"
Gồm 34 chi tiết:
13 tuýp dài  :    10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24 mm
17 tuýp ngắn  : 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27;30;32 mm
01 cần nối  :     dài 250 mm
01 cần xiết tự động 
01 đầu chuyển 1/2"x3/8"
01 đầu lắc léo
       Ngăn 2
ND-51309F Cần xiết T
Gồm 09 chi tiết : 5;6;7;8;;9;10;11;12;13 mm
SD-81210F Bộ tua vít pake và dẹp
Gồm 10 chi tiết : 
06 tua vít dẹp :  3; 3.5; 4; 5.5; 6.5; 8 mm
04 tua vít pake : PH0;PH1;PH2;PH3
SD-82015F Bộ tua vít đầu sao
Gồm 15 chi tiết : 
08 tua vít đầu sao : T8;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40
07 tua vít sao : T10;T15;T20;T25;T27:T30;T40
       Ngăn 3
WS-32418F Bộ cờ lê vòng miệng
Gồm 18 chi tiết: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24 mm
WS-23211F Bộ cờ lê 2 đầu miệng
Gồm 11 chi tiết : 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22;21x23;24x27;30x32 mm
SB-04021F Bộ tuýp đầu lục giác và sao
Gồm 21 chi tiết : 
09 tuýp đầu lục giác: H4;H5;H6;H8;H10;H12;H14;H17;H19
09 tuýp đầu sao : T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50;T55;T60
02 cần nối : dài 75;125 mm
01 đầu lắc léo
SB-02348F Bộ tuýp 1/4" và 3/8"
Gồm 48 chi tiết: 
05 tuýp đầu lục giác 1/4": 3;4;5;6;8 mm
03 tuýp đầu vít dẹp 1/4" : 4; 5.5; 6.5  mm
02 tuýp đầu vít pake 1/4: PH1;PH2
02 tuýp đầu vít sao 1/4" : PZ1;PZ2
07 tuýp đầu sao 1/4": T10;T15;T20;T25:T27;T30;T40
02 đầu lắc léo 1/4" và 3/8"
02 cần nối 1/4" : dài 50 ; 150 mm
02 cần xiết T : 1/4'' và 3/8"
05 tuýp đầu lục giác : 3/8'' : 5;6;7;8;10 mm
02 tuýp đầu vít dẹp 3/8" 5.5 ; 6.5 mm
03 tuýp đầu vít pake 3/8" : PH1;PH2;PH3
02 tuýp đầu vít sao 3/8" : PZ1;PZ2
09 tuýp đầu sao 3/8 " : T10;T15;T20;T25;T30;T40;T45;T50;T55
02 cần nối 3/8" dài 75 và 150 mm
         Ngăn 4
CT-16003F Bộ dụng cụ cắt
Gồm 3 chi tiết : Cưa tay,dao cắt và thước kéo 5m
WS-62210F Bộ cần xiết 2 đầu tuýp
Gồm 10 chi tiết : 
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22;21x23;24x27 mm
WS-53211F Bộ cờ lê 2 đầu vòng
Gồm 11 chi tiết : 
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22;21x23;24x27;30x32 mm
WS-41913F Bộ cờ lê miệng vòng tự động
Gồm 13 chi tiết : 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21 mm
       Ngăn 5 
FS-81006F Bộ dũa
Gồm 6 chi tiết :
dũa phẳng,dũa bán nguyệt,dũa tròn,dũa vuông,dũa tam giác,bàn chải sắt
CP-11003F Búa và kiềm bấm
Gồm 03 chi tiết : 
01 kiềm bấm 170 mm
01 kiềm bấm 210 mm
01 búa đầu lục giác 520 g
CP-08005F Kìm các loại
Gồm 05 chi tiết : 
01 kìm cắt 
01 kìm mũi dài
01 kìm mũi cong
01 kìm mỏ quạ
01 kìm mỏ bằng
CP-06005F Bộ kìm mở phe
Gồm 05 chi tiết : 
01 kìm mở phe ngoài
01 kìm mở phe trong
01 kìm mở phe ngoài 90 độ
01 kìm mở phe trong 90 độ
01 kìm mỏ dài