Bộ socket 98 chi tiết
Đăng ngày 28-07-2016 Lúc 07:27'- 567 Lượt xem

Bộ socket 98 chi tiết
Model: TK-02498C
Xuất xứ : Custor/Đài Loan
Gồm : 12 đầu tuýp 1/4" : 4; 4.5 ; 5; 5.5 ;6;7;8;9;10;11;12;13 mm
           08 đầu tuýp dài 1/4 : 6;7;8;9;10;11;12;13 mm
           05 đầu tuýp sao trong 1/4" : E6;E7;E8;E10;E11
           03 vít cắm chuôi 8mm đầu lục giác: 10;12;14 mm
           03 vít cắm chuôi 8mm đầu dẹp      :  8;10;12 mm
           02 vít cắm chuôi 8mm đầu pake      :  PH3;PH4
           05 tuýp 1/4" đầu lục giác : 3;4;5;6;8; mm
           03 tuýp 1/4" đầu dẹp : 4; 5.5 ; 6.5 mm
           01 đầu chuyển 1/4''x 3/8"
           02 cần nối 1/4" dài 75 ;150 mm
           07 tuýp 1/4" đầu sao : T10;T15;T20;T25;T;27;T30;T40
           02 tuýp mở bugi đầu 1/2" : 16 ; 21mm
           05 tuýp 1/2" đầu sao trong : E12;E14;E16;E18;E20
           05 tuýp 1/2" dài : 14;15;17;19;22 mm
           02 cần nối 1/2" dài : 125 mm ; 250 mm
           17 đầu tuýp 1/2" : 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27;30;32 
           02 vít cắm chuôi 8mm đầu vít sao : PZ3;PZ4
           03 vít cắm chuôi 8mm đầu sao :T45;T50;T55
           02 tuýp 1/4" đầu vít pake : PH1;PH2
           02 tuýp 1/4" đầu vít sao : PZ1;PZ2
           01 đầu lắc léo 1/4"
           01 tay vặn 1/4"
           01 cần xiết tự động 1/4"
           01 đầu lắc léo 1/2" 
           01 đầu nối 1/2 x 8 mm
           01 đầu chuyển 1/2" x 3/8"
           01 cần xiết tự động 1/2 "