Bộ dụng cụ sửa chữa xách tay 78 chi tiết
Đăng ngày 28-07-2016 Lúc 11:18'- 925 Lượt xem

Bộ dụng cụ sửa chữa xách tay 78 chi tiết
Model: TK-02478K
Xuất xứ : Custor/Đài Loan
Gồm :  11 cờ lê vòng miệng : 7;8;9;10;11;12;13;14;15;17;19 mm
            04 cần xiết 2 đầu tuýp: 8x9;10x11;12x13;14x15 mm
            09 đầu tuýp 1/4" : 4; 5 ;6;7;8;9;10;11;12 mm
            06 tuýp 1/4" đầu lục giác : 3;4;5;6;7;8; mm
            05 tuýp 1/4" đầu dẹp : 3;4;5;6;7 mm
            03 tuýp 1/4" đầu vít pake : PH1;PH2;PH3
           03 tuýp 1/4" đầu vít sao : PZ1;PZ2;PZ3
           05 tuýp 1/4" đầu sao : T10;T15;T20;T25;T30
           08 cây lục giác : 2;2.5; 3;4;5;6;8;10 mm
           13 đầu tuýp 1/2" : 10;11;12;13;14;15;17;19;22;24;27;30;32 mm
           01 đầu lắc léo 1/2"
           01 đầu nối 1/4 x 6.35 mm
           01 đầu lắc léo 1/4"
           01 cần xiết trượt 1/4"
           01 cần nối 1/4" x 50 mm
           01 tay vặn 1/4"
           01 cần xiết tự động 1/4"
           01 tuýp mở bugi đầu 1/2" : 21 mm
           02 cần nối 1/2" : 125 ;250 mm
           01 cần xiết tự động 1/2 "