Bộ cảo đĩa
Đăng ngày 01-08-2016 Lúc 02:26'- 1132 Lượt xem

Bộ cảo đĩa
Model: ST-24511
Xuất xứ: Custor/Đài Loan
● 01 bộ đĩa và bu lông kích thước : 30~50mm.
● 01 bộ đĩa và bu lông kích thước: 50~75mm.