Bộ cờ lê miệng
Đăng ngày 23-06-2017 Lúc 04:30'- 1690 Lượt xem

Bộ cờ lê miệng
Model: 517.0148
Xuất xứ: Kstools/Germany
- Gồm 08 chi tiết: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm
- Chất liệu: Chrome vanadium
- Trọng lượng: 0.81 kg