Thùng dụng cụ xách tay 65 chi tiết
Đăng ngày 31-12-2015 Lúc 11:13'- 761 Lượt xem

Thùng dụng cụ xách tay 65 chi tiết
Model: B065
Xuất xứ: JTC/Đài Loan
I.Ngăn kéo 1 (Model: B065-1)
Gồm 8 món
-Búa đầu bi cán gỗ
-Kìm bấm
-Kìm 2 lỗ
-Kìm cắt
-Kìm mỏ nhọn
-Cờ lê miệng-vòng tự động
II.Ngăn kéo 2 (Model: B065-2)
Gồm 11 món
-Mỏ lếch 10 inch
-5 tua vít dẹp: 3.0 x 75L, 5.0 x 75L, 6.5 x 38L, 6.5 x 100L, 8.0 x 150L
-5 tua vít pake: #0 x 75L, #1 x 75L, #2 x 38L, #2 x 100L, #3 x 150L
III.Ngăn kéo 3 (Model: B065-3)
-Bộ tuýt 3/8 inch gồm 12 món: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22mm
-Bộ tuýt mở bugi 3/8 inch: 14, 16, 21mm
-Bộ tuýt dài 3/8 inch: 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
-Bộ tuýt 3/8 inch đầu lục giác: H-3, 4, 5, 6, 7, 8
-Bộ tuýt 3/8 inch đầu bông: T-20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
-Cần xiết tự động 3/8 inch
-Đầu lắc léo
-Đầu chuyển
-Thanh nối dài: 3, 6, 10 inch
-Cờ lê 2 đầu vòng: 8 x10, 10x12, 11x13, 14x17