Bộ khóa vòng
Đăng ngày 04-01-2016 Lúc 06:04'- 639 Lượt xem

Bộ khóa vòng
Model : K6081
Xuất xứ : JTC/Đài Loan
Cờ lê 2 đầu vòng
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 22x24