Tủ dụng cụ 7 ngăn và 70 chi tiết
Đăng ngày 04-01-2016 Lúc 07:06'- 541 Lượt xem

Tủ dụng cụ 7 ngăn và 70 chi tiết
Model: TCA 910
Xuất xứ: Tone/Nhật
Gồm bộ đầu tuýt ¼, ½ inch
-Bộ tuýt gồm 6 chi tiết 2S-05, 5.5, 7, 8, 10, 12 mm 
-Bộ tuýt gồm 2 chi tiết 4S-10, 12mm
-Bộ tuýt 12 cạnh gồm 10 chi tiết 4D-13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
-Cần xiết tự động 371
-Tua vít vặn tuýt ¼ inch 115
-Đầu lắc léo BJ40
-Thanh nối dài 150 mm 321
-Cờ lê 2 đầu miệng gồm 8 chi tiết S-5.5x07, 08x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 19x21, 22x24mm
-Cờ lê 2 đầu vòng nghiêng gồm 6 chi tiết: M45-10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 19x21, 22x24mm
-Cờ lê miệng vòng gồm 6 chi tiết MS-10, 12, 14, 17, 19, 21mm
-Bộ vít dẹp gồm 3 chi tiết PMD-075, 100, 150
-Bộ vít pake gồm 3 chi tiết PPD-001, 002, 003
-Mỏ lếch gồm 2 chi tiết MW-200, 300
-Kìm 2 lỗ CP-200
-Kìm mỏ qua SWP-250
-Kìm nhọn mở phe SPSH
-Kìm tổ hợp CT-175
-Kìm nhọn RP-150
-Kìm cắt KN-150
-Kìm bấm VP-250
-Kìm cắt dây điện Mini MCS-200
-Búa BH-10
-Búa cao su UH-10
-Bộ lục giác đầu bi gồm 9 chi tiết
-Tủ dụng cụ 7 ngăn