Cần xiết lực hiển thị kim
Đăng ngày 05-01-2016 Lúc 12:23'- 620 Lượt xem

Cần xiết lực hiển thị kim
Model :   N1000TOK-G
Xuất xứ : Kanon/Nhật
Khoảng đo 100 - 1000 N/m
Đầu xiết 1"